Jakie warunki trzeba spełnić żeby zostać developerem budowlanym w Polsce?

Aby zostać deweloperem budowlanym w Polsce, należy spełnić następujące warunki:

Jakie warunki trzeba spełnić żeby zostać developerem budowlanym w Polsce

reklama:

  1. Posiadanie wykształcenia wyższego technicznego z zakresu budownictwa lub inżynierii lądowej.
  2. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w branży budowlanej.
  3. Zaliczenie egzaminu państwowego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną dla Deweloperów Budowlanych.
  4. Uzyskanie stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności deweloperskiej w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy, w zależności od lokalizacji inwestycji.
  5. Utrzymywanie w terminie ważności wymaganych ubezpieczeń i gwarancji, które zapewniają wykonanie umów deweloperskich oraz zabezpieczają nabywców lokali mieszkalnych.

Ważne jest, aby zawsze śledzić zmiany w prawie oraz przepisy, które regulują działalność deweloperską w Polsce, ponieważ mogą one ulec zmianie.

Gdzie uzyskujemy zezwolenie na prowadzenie działalności developerskiej?

Zezwolenie na prowadzenie działalności deweloperskiej w Polsce uzyskuje się w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy, w zależności od lokalizacji planowanej inwestycji.

Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć odpowiedni wniosek, który powinien zawierać informacje dotyczące planowanej inwestycji, jej lokalizacji, zakresu oraz czasu realizacji. Wniosek powinien także uwzględniać informacje o osobach odpowiedzialnych za realizację inwestycji, w tym o deweloperze oraz o architekcie odpowiedzialnym za projekt budowlany.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności deweloperskiej powinien być poparty dokumentami, które potwierdzają spełnienie wymaganych warunków, takich jak m.in. posiadanie wymaganych uprawnień, doświadczenia zawodowego oraz zabezpieczeń finansowych.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności deweloperskiej oraz wymagane dokumenty można uzyskać w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy właściwym dla danego terenu inwestycji.

 

Zaliczenie egzaminu państwowego

Aby uzyskać kwalifikacje dewelopera budowlanego w Polsce, konieczne jest zaliczenie egzaminu państwowego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną dla Deweloperów Budowlanych. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatów w zakresie prowadzenia działalności deweloperskiej oraz budownictwa.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej kandydaci odpowiadają na pytania z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, finansów i rachunkowości, a także z zakresu budownictwa, w tym projektowania, wykonawstwa, nadzoru budowlanego i odbioru prac budowlanych.

Część ustna egzaminu składa się z rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci odpowiadają na pytania dotyczące prowadzenia działalności deweloperskiej oraz praktycznych aspektów budownictwa.

Egzamin państwowy dla deweloperów budowlanych przeprowadza się kilka razy w roku, a terminy oraz miejsca przeprowadzenia egzaminu są ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.